O fundacji

Rodzinna Fundacja 12on14 Jazz Club powstała w 2019 z inicjatywy Fundatorki Katarzyny Pierchała jako podsumowanie wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu wraz z mężem Tomaszem i synami Piotrem Szajewskim i Michałem Pierchała kultowego warszawskiego 12on14 Jazz Club, który już czterokrotnie zdobył – za lata 2015, 2016, 2017, 2018 – tytuł Klubu Roku w ankiecie Jazz Top magazynu Jazz Forum. Słynny klub z powodzeniem stał się miejscem codziennych spotkań miłośników muzyki jazzowej, prezentującym autorski repertuar najwybitniejszych osiągnięć polskiej, europejskiej i światowej muzyki improwizowanej. 12on14 Jazz Club jako przedsięwzięcie w pełni niezależne, nie korzystał z żadnych dotacji ani programów pomocowych. Powstały z myślą o aktywizacji środowiska jazzowego, 12on14 Jazz Club kierował swą ofertę do tych wszystkich, dla których Jazz jest ważną częścią życia, a nawet sposobem na życie.

Tworząc Fundację 12on14 Jazz Club Fundatorka stawia na intensyfikację działań ukierunkowanych na rzetelną promocję polskiej muzyki jazzowej i odnosi się z uznaniem dla roli, jaką jazz odgrywa w nieustannym procesie tworzenia polskiej kultury, co od chwili powstania stanowiło podstawy programowe klubu.

Fundacja 12on14 Jazz Club kontynuuje codzienną prezentację wydarzeń muzycznych na scenie warszawskiego 12on14 Jazz Club, przybliżając w ten sposób polskiej publiczności dokonania artystów polskich i zagranicznych.

Przychody Fundacji pochodzą z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji od osób prawnych, zbiórek publicznych, majątku fundacji, odsetek i lokat bankowych oraz z działalności gospodarczej zgodnej z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90 (90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z) oraz w dziale 70 (74.90.Z) na rzecz artystów-jazzmanów. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Scroll Up